Indikatorerna för filter

  • Indicator For Filter Monitoring Differential Pressure

    Indikator för filterövervakning av differenstryck

    Differentialtrycksgivare av CS -typ används huvudsakligen i rörpasseringstermostaten. När hydraulsystemet fungerar blockeras överhettarens kärna gradvis på grund av föroreningarna i systemet, och trycket från inlopp och utlopp i oljeöppningen ger tryckskillnad (det vill säga tryckförlusten i läckagekärnan) . När tryckskillnaden ökar till sändarens inställda värde, skickar sändaren automatiskt ut en signal för att instruera systemoperatören att rengöra eller byta ut temperaturkärnan för att säkerställa att systemet fungerar säkert.